در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
چهار نمایش برگزیده شهرستان گچساران اجرای عموم خود را آغاز کردند

چهار نمایش برگزیده شهرستان گچساران اجرای عموم خود را آغاز کردند

مسئول انجمن نمایش شهرستان گچساران گفت: «نمایش عبور از باغ سرخ» به نویسندگی و کارگردانی «کرم اله سلیمانی»، «کجا ماندن، جاماندن" به نویسندگی رضا گشتاسب و «کارگردانی داود پارسا» ، « فکاهی نامه ی گم شده گان» به نویسندگی عبدالحی شماسی و کارگردانی «اورنگ نارکی» و «سرگذشت چند غریق ...