در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کهگیلویه در سال1397

  به گزارش تئاتر کهگیلویه و بویراحمد: ثارالله آذریتون رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کهگیلویه از عملکرد این انجمن در سال 97 خبر داد و گفت: 21 نمایش صحنه ای، خیابانی و مجالس تعزیه خوانی در شهرستان تولید و اجرای عمومی داشته اند.

  اجرای نمایشنامه دکتر خی ئل به نویسندگی ماریا ایرنه فورنس و کارگردانی ثارالله آذریتون خرداد97
  اجرای تیاتر خیابانی قمر مصنوعی به نویسندگی و کارگردانی رحیم دادوند اردیبهشت 97
  اجراخوانی آنتیگونه به کارگردانی امیرحسین درزیانی خرداد 97
  اجرای نمایش مرثیه ای بر یک رویا به نویسندگی علی دلیر و کارگردانی محسن فتحی تیرماه 97
  اجرای نمایش کجا ماندن جا ماندن به نویسندگی رضاگشتاسب و کارگردانی داوود پارسا مرداد97 
  اجرای نمایش دوستی اقتباسی از دوستی ادواردو دفلیپوبه کارگردانی پیمان ضیایی شهریور 97 
  اجرای تعزیه حضرت علی اصغر کاری از گروه پروازشهریور 97  
  اجرای تعزیه حضرت علی اکبر کاری از گروه پروازشهریور97
  اجرای تعزیه طفلان مسلم وتوسط سید علی احمدی پور شهریور97
  اجرای تعزیه توسط سجاد شاهی سوق شهریور 97
  اجرای تعزیه توسط آیت الله شجاعت شهریور 97
  اجرای تعزیه خرابه های شام توسط مجید نیک پور شهریور 97
  اجرای نمایش گلزخم به  کارگردانی ثاراللله آذریتون و نرگس رسالتی دوم الی هشتم مهرماه97هشت اجرا
  اجرای نمایش گندم به کارگردانی سید محمد خالقی دوم الی نهم آبانماه 97
  اجرای نمایش مرگ مخترع به نویسندگی وکارگردانی همزه نام آور 5 الی 8 و 16 الی 22 آبان 97
  اجرای نمایش گلزخم به کارگردانی نرگس رسالتی 14 الی 21 آبالن 97
  اجرای نمایش خیابانی به نویسندگی و کارگردانی افضل محمدی12 الی 15 دی ماه97
  اجرای نمایش خیابانی من پنصد من به کارگردانی جواد جهان بخش12 الی 13 دی ماه 97
  اجرای نمایش پزشک قلابی به کارگردانی افضل محمدی 12 الی 15 بهمن 97
  اجرای نمایش بارون به کارگردانی  ثارالله آذریتون و رضا رفیعی

  آذریتون در ادامه گفت: برای ارتقاء دانش هنرمندان تئاتر شهرستان پنج کارگاه آموزشی برگزار کردیم.

  دوره بازیگری مقدماتی سطح یک استاد امیرحسین درزیانی تیر و مرداد و شهریور 97
  دوره نمایشنامه نویسی مقدماتی سطح یک استاد امیرحسین درزیانی تیر و مرداد و شهریور 97
  ورکشاب دو روزه مبانی تیاتر عروسکی ثارالله آذریتون در مرداد97
  دوره مقدماتی بازیگری سطح یک استاد درزیانی بهمن و اسفند97
  دوره مقدماتی نمایشنامه نویسی سطح دو استاد امیر حسین درزیانی اسفند97
  نظرات کاربران