از تاریخ
 تا تاریخ
 
در دومین روز از سوگواره استانی تعزیه

اجرای مجلس
در دومین روز از سوگواره استانی تعزیه

اجرای مجلس "تعزیه شهادت امام حسین(ع) و شهادت حضرت عباس(ع)"در سوق کهگیلویه

در دومین روز از سوگواره استانی تعزیه کهگیلویه و بویراحمد، مجلس "تعزیه شهادت امام حسین(ع) و شهادت حضرت عباس(ع)" به تعزیه گردانی آیت الله شجاعت در شهر سوق اجرا رفت.

در نخستین روز جشنواره سوگواره تعزیه استانی

اجرای مجلس «تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع)» در لنده
در نخستین روز جشنواره سوگواره تعزیه استانی

اجرای مجلس «تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع)» در لنده

مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) کاری ازگروه تعزیه خوانی شقایق لنده به تعزیه گردانی و سرپرستی احمدعلی کریمی زاده در دوازدهمین سوگواره تعزیه استانی به اجرا در آمد.